Kim jesteśmy

 

Fundacja Wsparcia Zdrowia Seniora (FWZS) to niezależna organizacja pozarządowa, której celem jest wsparcie osób w podeszłym wieku, którzy z uwagi na sytuację finansową i ograniczony domowy budżet nie są w stanie sfinansować zakupu niezbędnych leków.

Współpracując z darczyńcami, zarówno indywidualnymi osobami, jak i podmiotami komercyjnymi, FWZS wspiera ubogie osoby, w podeszłym wieku w dostępie do terapii, dzięki którym mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz cieszyć się życiem w zdrowiu.