Jak uzyskać pomoc

 

Kwalifikacja do udzielenia wsparcia finansowego:

  • Pobranie, wypełnienie oraz przesłanie (skanu) podpisanego wniosku wraz z pozostałymi,
    wymaganymi dokumentami.
  •  Weryfikacja wniosku i dokumentacji pod kątem formalnym (do 10 dni roboczych).
  •  Kontakt z pacjentem oraz przekazanie informacji (pozytywna kwalifikacja lub brak zgody).
  •  Selekcja apteki, jaka jest zlokalizowana najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta objętego
    programem wsparcia finansowego.
  •  Systematyczne wsparcie finansowe pacjenta przez kolejne 12 miesięcy.